prodaja@kockaikugla.com hr@kockaikugla.com vjeko.kovacicek@kockaikugla.com info@kockaikugla.com mail@kockaikugla.com webmaster@kockaikugla.com admin@kockaikugla.com kockaikugla.com web.kockaikugla.com www.kockaikugla.com
Mydataknox in EnglishMydataknox - DeutschMydataknox na hrvatskom
NAZOVITE NAS: +385.15500960

 

UVJETI KORIŠTENJA USLUGA

Svi postojeći korisnici Setcor usluga te novi korisnici koji naručuju usluge prihvaćaju sve uvjete utvrđene ovim Uvjetima korištenja usluga (u daljnjem tekstu Uvjeti) te Pravilima zaštite privatnosti, Ugovorom o obradi podataka te Uvjetima suradničkog računa. Ovi Uvjeti nisu konačni i Setcor zadržava pravo nadopunjavanja, brisanja i izmjena odredbi ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Izmjene postaju aktualne obavještavanjem korisnika o izmjenama i/ili objavljivanjem Uvjeta na internet stranicama www.mydataknox.hr.

1. DEFINICIJE

Značenje pojmova korištenih u sadržaju ovih Uvjeta:

 • Setcor, Tvrtka, MyDataknox: SETCOR d.o.o.
 • Korisnik, Klijent: Privatna ili pravna osoba koja koristi ili naručuje usluge Tvrtke
 • Neprikladni materijali, Neprikladan sadržaj: Sadržaj koji je uvredljiv, pogrdan, štetan, klevetnički, zlonamjeran, opscen, pornografski, vulgaran, prijeteći, nezakonit, koji krši prava intelektualnog vlasništva, predstavlja ili potiče kazneno djelo ili sadrži računalni virus, crv, trojanski konj i/ili neki drugi štetan računalni kôd
 • Usluga: Usluga koju MyDataknox nudi postojećim i novim Korisnicima
 • Stranica: Internet stranica MyDataknoxa na adresi mydataknox.hr.
 • Korisničke stranice: Internet stranice MyDataknoxa na adresi https://my.mydataknox.com.
 • Registrar: servis putem kojega je moguća registracija domena, odnosno tvrtka ovlaštena za registraciju domena.
 • CARNet: organizacija ovlaštena za upravljanje .hr domenama.
 • ICANN: neprofitna organizacija za koordinaciju domenskog sustava, alokaciju IP adresnog prostora, dodjelu parametara za protokole i sl.

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na sve Mydataknox korisnike:

2. MYDATAKNOX USLUGE

MyDataknox Usluge uključuju, ali nisu ograničene na:

 • bilo koji čin pripreme, podešavanja, povezivanja, održavanja, ukidanja ili ponovnog aktiviranja Korisnikovog računa (uključujući i podatke za naplatu te poslužitelj, odnosno prostor na serveru koji MyDataknox isporučuje Korisniku);
 • svako korištenje računalstva, telekomunikacija, softvera, informacija, hardvera i opreme od strane Korisnika, ili svaki pristup navedenom omogućen Korisniku od strane MyDataknoxa;
 • svaku aktivnost, ili pružanje Usluge, od strane MyDataknoxa Korisniku vezanu uz web hosting i registraciju domena (uključujući korištenje poslužitelja i tehničku podršku), bez obzira na trajanje i na to je li plaćeno;
 • svaku opskrbu Korisnika bilo kojim računalnim prostorom ili internet vezom;
 • svaki pristup ili korištenje vezano uz MyDataknox internet stranice, uključujući i same stranice;
 • bilo koju Uslugu navedenu u ovim Uvjetima;
 • bilo koju Uslugu pruženu Korisniku od strane MyDataknoxa, bila ona korištena ili ne;
 • bilo koju MyDataknox Uslugu korištenu od strane Korisnika, ponuđenu ili pruženu Korisniku od strane MyDataknoxa;

3. SLA

Na sve Usluge primjenjuju se SLA uvjeti, a isti su sastavni dio ovog Ugovora. SLA uvjeti su javno dostupni na stranici  https://www.mydataknox.hr/sla.

4. PODRŠKA

MyDataknox podrška pobliže je definirana Uvjetima podrške, a isti su sastavni dio ovog Ugovora. Uvjeti podrške su javno dostupni na stranici  https://www.mydataknox.hr/uvjeti-koristenja-usluga/uvjeti-podrske.

5. AKTIVACIJA, KORIŠTENJE I PREKID USLUGA

 1. PROCES NARUDŽBE USLUGA
  Korisnik može izvršiti narudžbu Usluge koristeći Stranicu MyDataknoxa. Jednako tako, narudžbu mogu obaviti djelatnici MyDataknoxa po zahtjevu Korisnika. Korisnik zahtjev može podnijeti podršci isključivo pisanim putem (e-mailom ili otvaranjem upita podršci kroz Korisničke stranice). MyDataknox će po narudžbi Korisniku ispostaviti ponudu za naručene Usluge.
 2. AKTIVACIJA USLUGA
  Usluge se, u slučaju plaćanja karticama ili Paypalom, aktiviraju automatski po uplati. Ukoliko suUsluge plaćene uplatom na žiro račun Tvrtke, Usluge se aktiviraju ručno od strane djelatnika Tvrtke.
 3. PLAĆANJE USLUGA
  Usluge MyDataknoxa plaćaju se unaprijed i takvo plaćanje je preduvjet je za aktivaciju, korištenje i produljenje Usluge. Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu budu uplaćena na žiro račun Tvrtke naznačen na ponudi, odnosno kada se potvrdi uplata karticom ili PayPalom. Sve dok novčana sredstva ne budu uplaćena na žiro račun Tvrtke naznačen na ponudi ili plaćanje nije potvrđeno na drugi način, npr. slanjem potvrde uplate mailom ili na korisnički sustav, plaćanje će se smatrati neizvršenim.
 4. POČETAK ZAKUPA USLUGA
  Početkom zakupa, odnosno početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije iste, osim ako početak nije posebno definiran posebnim ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Tvrtke.
 5. TRAJANJE USLUGA
  Trajanje Usluge vrijedi od početka zakupa Usluge do datuma isteka trajanja Usluge.
 6. ISTEK ZAKUPA USLUGA
  Istek trajanja Usluge je zadnji dan trajanja Usluge i definiran je na ponudi/računu. Istekom Usluge ista se suspendira. Korisnik do 30 dana nakon isteka može produljiti trajanje Usluge uplatom kreirane ponude za produljenje Usluge, čime se Usluga produljuje na novi plaćeni period od datuma uplate. Korisnik, u bilo kojem trenutku, može ustanoviti točan datum isteka Usluge u Korisničkim stranicama ili kontaktiranjem korisničke podrške. Usluga završava datumom isteka te se u potpunosti terminira 30 dana nakon isteka, nakon čega Tvrtka više nije odgovorna za aktivnost i kvalitetu pružene Usluge te za Korisnikov sadržaj spremljen na MyDataknox opremu za vrijeme trajanja zakupa Usluge.
 7. OBNAVLJANJE ZAKUPA USLUGA
  Kako bi se osigurala neprekidna dostupnost Usluge, svi paketi automatski se obnavljaju s danom isteka prethodno zakupljenog razdoblja, isključivo pod uvjetom da je izvršena uplata novčanih sredstava po ponudi za produljenje Usluga. Novo razdoblje i cijena određuju se po prošlom zakupljenom razdoblju. U slučaju promjene cijena usred zakupljenog razdoblja, novo razdoblje bit će obračunato po posljednjim objavljenim cijenama. Obavijest s ponudom za produljenje Usluge bit će poslana e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu minimalno 7 dana prije isteka Usluge. MyDataknox nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku Usluge.
 8. PROMJENE PAKETA USLUGA
  MyDataknox ne naplaćuje naknadu za nadogradnju paketa, ali Korisniku će biti naplaćena razlika iznosa za instalaciju i postavljanje paketa, ukoliko takva naknada postoji.
  Automatska nadogradnja paketa nije moguća na svim Uslugama Mydataknoxa.
 9. OTKAZIVANJE USLUGA
  Otkazivanje Usluge aktivira se automatski neplaćanjem ponude za produljenje zakupa ili osobno zahtjevom za otkazivanjem Usluge od strane Korisnika.
  MyDataknox zadržava pravo otkazati bilo koji račun, bez obavijesti i iz bilo kojeg razloga za kojeg MyDataknox utvrdi da je primjeren.
  Ukoliko Korisnik želi otkazati uslugu prije isteka njenog zakupa, Korisnik će podnijeti zahtjev za ukidanjem usluge koristeći opcije dostupne u korisničkom sučelju Mydataknoxa ili na jedan od sljedećih načina:

  1. otvaranjem upita podršci kroz Mydataknox sustav (support ticket)
  2. slanjem pisanog zahtjeva s potpisom i pečatom
 10. ODBIJANJE PRUŽANJA USLUGA
  MyDataknox ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem Usluga:

  1. ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu Korisnika netočni ili neistiniti;
  2. ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge ili omogućiti zlouporabu trećoj strani;
  3. ako postoji osnovana sumnja da će korištenje Usluge narušiti stabilnost Usluge ostalim postojećim korisnicima,
  4. u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Uvjetima ili na osnovu vlastite procjene.

6. REGISTRACIJA DOMENA

 1. Korisnik potvrđuje da je upoznat s pravilima registra za određenu vršnu domenu te se obavezuje biti u potpunosti u skladu s njima.
 2. Korisnik razumije da davanje naloga za registraciju domene, obnovu ili prijenos domene ne jamči da će MyDataknox biti u mogućnosti izvršiti postupak.
 3. Ukoliko su naručene domene koje je Korisnik naručio i uplatio u međuvremenu zauzete od treće strane, MyDataknox će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu na odabir registraciju druge slobodne domene ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.
 4. MyDataknox ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je uplaćena domena u međuvremenu zauzeta od treće strane u periodu između narudžbe i uplate, kao niti u slučaju grešaka sa konekcijom na registre domena koji provjeravaju da li je naručena domena slobodna.
 5. Izmjena naziva domene nakon registracije nije moguća.
 6. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik prihvaća prava i obveze koje propisuje ICANN i registrari.
 7. ICANN propisuje da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i provjerljive kontakt informacije za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registrar će zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije.
 8. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik prihvaća prava i obveze koja propisuju registrari domena koje MyDataknox koristi kao svoje poslovne partnere.
 9. Korisnik uvjete korištenja navedenih registrara može pronaći na sljedećim lokacijama:
  1. CARNet: https://mydataknox.hr/dns-pravilnik-hr-domene
  2. RESELLERCLUB: https://www.resellerclub.com/legal-agreements
 10. Proces potvrde i promjene kontakt informacija zahtijeva od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom zakupa Usluga. Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovarajuće radnje, registrar može suspendirati domenu unutar 15 dana.
 11. MyDataknox nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog suspenzije domene uslijed nepotvrđivanja kontakt informacija od strane Korisnika. MyDataknox također nije odgovoran za isporuke poruka e-pošte od strane registrara Korisniku.
 12. Korisnik je dužan uplatiti ponudu za produženje domene do datuma isteka domene. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produženje domene do datuma isteka domene, MyDataknox nije dužan pružiti Uslugu po istoj navedenoj cijeni u ponudi, te može odbiti produženje domene i/ili tražiti doplatu zbog viših troškova produženja domene koja je istekla, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnika.
 13. Obavijest i upute za produženje domene bit će poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu 30 dana, 25 dana, 10 dana te 3 dana prije isteka domene. MyDataknox nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku Usluge.
 14. MyDataknox ne snosi nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu Korisniku zbog Korisnikove uplate Usluge nakon datuma isteka domene, odnosno nakon zadnjeg dana na koji je dozvoljeno domenu produljiti.
 15. Korisnik razumije da određene domene, nakon isteka registriranog perioda, ne može produljiti po regularnoj cijeni nego po cijeni opdređenoj od strane registrara.

7. OPOZIV; PRISILNO OTKAZIVANJE USLUGE

 1. MyDataknox zadržava pravo istoga trena suspendirati, ukinuti ili izmijeniti zakupljenu Uslugu iz sljedećih razloga:
  • nepoštivanje odredbi ovih Uvjeta;
  • korištenje Usluge na način koji je u suprotnosti s važećim zakonima ili općenito prihvaćenim pravilima korištenja internet poslovanja, uključujući i slanje masovnih neželjenih reklamnih poruka ili drugog tipa spamanja, stvaranje ili slanje prijetnji, zlostavljanje ili vrijeđanje;
  • korištenje Usluge registracije naziva domene u vezi s neetičnim aktivnostima;
  • MyDataknoxov prijam naloga od nadležnog suda ili arbitražnog pravorijeka;
  • bilo koji temelj koji, po procjeni MyDataknoxa, predstavlja zakonski rizik za Tvrtku.
 2. Korisnik se slaže da neće primiti nikakvu naknadu u slučaju gore navedene suspenzije, ukidanja, prijenosa ili izmjene registrirane domene.

8. OGRANIČENJA ZA KORISNIKE VIRTUALNIH I DEDICIRANIH SERVERA

Mydataknox aktivno radi na sprječavanju zlouporaba aktiviranih usluga i aktivnoj zaštiti korisnika.
U skladu s time, Korisnik je upoznat sa sljedećim ograničenjima vezanima za usluge virtualnih i dediciranih servera:

 • strogo je zabranjeno korištenje servera za:
  • pokretanje svih vrsta game servera;
  • torrent servise;
  • proxy servise;
  • razne IRC botove te automatizirane botove za društvene mreže i sl.;
  • sve vrste alata i usluga koje omogućavaju nezakonite i/ili maliciozne radnje;
  • sve radnje koje ometaju normalan rad opreme i/ili ugrožavaju zakupljene usluge drugih Korisnika;

9. OGRANIČENJA ZA KORISNIKE WEB HOSTING USLUGA

Odredbe ove točke primjenjuju se samo na Korisnike web hosting Usluga te dopunjavaju Uvjete koji se odnose na sve Korisnike:

 1. RESURSI POSLUŽITELJA
  Korisniku svake internet stranice koja koristi veliku količinu poslužiteljskih resursa (kao što su, ali nije ograničeno na: iskorištenost procesora, iskorištenost memorije te iskorištenost mrežnih resursa) bit će ponuđena opcija da plati korištenje resursa iznad ograničenja, smanji uporabu resursa poslužitelja na razuman nivo ili nadogradi hosting paket. Svaki web hosting račun koji u značajnoj mjeri negativno utječe na rad poslužitelja bit će suspendiran bez prethodne obavijesti.
 2. SKRIPTE
  Svaka skripta koje predstavlja potencijalnu opasnost ili koja može negativno utjecati na rad poslužitelja ili integritet mreže, bit će uklonjena bez prethodne obavijesti. MyDataknox ne dozvoljava dijeljenje skripti s domenama koje nisu smještene kod MyDataknoxa ili bilo kakve skripte koje se mogu zlouporabiti.
 3. MULTIMEDIJALNE DATOTEKE
  Multimedijalne datoteke definirane su kao bilo koja grafička, audio ili video datoteka.
  MyDataknox web hosting računi ne dozvoljavaju korištenje u svrhu distribucije i spremanja velike količine multimedijalnih datoteka. Ukoliko količina takvih datoteka prelazi 50% spremljenog sadržaja na serveru, takav račun bit će provjeren i po potrebi suspendiran. 

10. UVJETI PLAĆANJA USLUGA

Sljedeće odredbe sačinjavaju MyDataknoxove Uvjete plaćanja Usluga i primjenjuju se na sve Korisnike:

 1. VALUTE
  Svi iznosi prikazani su u Kunama ili Eurima. Korisnik ima mogućnost odabira željene valute. 
 2. NAČIN PLAĆANJA
  MyDataknox prihvaća sljedeće načine plaćanja:

  • online plaćanje karticama
  • online plaćanje PayPalom
  • plaćanje uplatom na žiro račun Tvrtke
 3. CIKLUS PLAĆANJA / PRETPLATE
  Ciklus plaćanja počinje onog trenutka kada se zakupljena Usluga aktivira. Korisnik može promijeniti ciklus plaćanja kada god poželi, ali novi ciklus plaćanja postaje važeći s trenutkom istjecanja prošlog ciklusa.
  MyDataknox nudi nekoliko ciklusa za plaćanje Usluga s pretplatom (ponavljajuće uplate):

  • mjesečno plaćanje (1 mjesec)
  • kvartalno plaćanje (3 mjeseca)
  • polugodišnje plaćanje (6 mjeseci)
  • godišnje plaćanje (12 mjeseci)
 4. KAŠNJENJE PLAĆANJA
  Svi računi za Usluge koje se plaćaju u ciklusima naplaćuju se gledajući dan aktivacije Usluge. Usluge koje se ne produlje do 2 dana nakon isteka prvotno zakupljenog razdoblja bit će automatski suspendirane. Ukoliko Usluga ne bude produljena niti 30 dana nakon isteka prvotno zakupljenog razdoblja, Usluga će biti ukinuta, a sve datoteke i postavke vezane uz Uslugu trajno obrisane. Korisnik će mailom primiti obavijest za svaku od aktivnosti koje treba poduzeti kako bi Usluga funkcionirala bez prekida.
 5. PONUDE I RAČUNI
  MyDataknox ne šalje ponude i račune poštom. Umjesto toga, svaka ponuda i račun bit će poslani elektroničkom poštom s privitkom u PDF formatu.Svaka ponuda i svaki račun mogu se u bilo kojem trenutku pregledati kroz korisničke stranice.
 6. PROMJENE HOSTING PAKETA
  MyDataknox ne naplaćuje naknadu za nadogradnju hosting paketa, ali Korisniku će biti naplaćena razlika iznosa za instalaciju i postavljanje paketa, ukoliko takva naknada postoji.
 7. POSEBNE NAPOMENE
  Kod uplata na račun Tvrtke, Korisnik snosi eventualne troškove platnog prometa (bankarske naknade i sl.). Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva, u punom iznosu, ne sjednu na žiro račun Tvrtke.
 8. PREPLAĆENI RAČUNI
  Ukoliko Korisnik preplati ponudu ili račun, višak iznosa će se pridodati Korisnikovom Mydataknox računu kao dopuna korisničkog profila u obliku kreditnih bodova. Korisnik spomenute bodove može iskoristiti za umanjenje budućih plaćanja, što MyDataknox sustav čini automatski pri kreiranju novih ponuda. U slučaju da Korisnik odluči prekinuti Uslugu prije isteka Usluge, ima pravo podnijeti zahtjev za povrat preplaćenog iznosa po uvjetima iz čl. 11. 

11. POVRAT NOVCA

 1. MyDataknox nudi 30-dnevnu garanciju povrata novca za Web hosting pakete te 15-dnevnu garanciju za Reseller hosting pakete, u punom iznosu, umanjenu za eventualne troškove licenci.
 2. Za povrat novca, Korisnik je dužan podnijeti pisani zahtjev putem pošte ili e-maila s objašnjenjem zahtjeva.
 3. Zahtjev za povratom novca mora biti predan u roku navedenom u stavku 1. ovog članka.
 4. Povrat novca ne odnosi se na ostale Usluge kao što su domene; licence; virtualni serveri; dedicirani serveri; dodaci koji se plaćaju uz web hosting koje MyDataknox zakupljuje od treće strane; te ostale Usluge koje nisu navedene u stavku 1. ovog članka.
 5. MyDataknox ne vrši povrat novca za vrijeme nedostupnosti Usluge kada je nedostupnost rezultat provođenja mjera vezanih uz kršenje Uvjeta.
  Prekršitelji Uvjeta odgovorni su, bez ograničenja, za cijenu radova potrebnih za saniranje štete nastale u radu MyDataknox Usluga te eventualne tužbe oštećenih Korisnika MyDataknox Usluga.

12. CJENIK I IZMJENE CIJENA

 1. Sve cijene Usluga dostupne su na Stranicama Mydataknoxa.
 2. Cijene su izražene bez PDV-a, osim u procesu narudžbe gdje je PDV vidljiv pri ubacivanju proizvoda u košaricu.
 3. MyDataknox odredbe i cijene mogu biti izmijenjene bilo kad i bez prethodne najave.
 4. Svaka promjena cijene postaje aktivna pri sljedećem razdoblju zakupa Usluge.
 5. Promjena cijene ne odnosi se na postojeće korisnike kojima nije isteklo ugovorno razdoblje već će biti aktivna pri sljedećem razdoblju zakupa Usluge.

13. NEZAKONITO KORIŠTENJE

 1. MyDataknox poslužitelji smiju biti korišteni isključivo za zakonite radnje.
 2. Prijenos, smještaj te distribucija bilo kakvih informacija, podataka i materijala koji su u suprotnosti sa zakonom ili omogućavaju direktno kršenje zakona, strogo su zabranjeni. Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na: materijal zaštićen autorskim pravima; zaštitne znakove; poslovne tajne ili druga prava intelektualnog vlasništva korištenih bez odgovarajućeg odobrenja; Neprikladan materijal; Neprikladan sadržaj.

14. SLANJE NEŽELJENE POŠTE (SPAM)

 1. MyDataknox aktivno sudjeluje u suzbijanju širenja neželjene pošte (tzv. spama) i promptno reagira na sve prijave.
 2. Slanje masovnih i/ili komercijalnih neželjenih poruka preko interneta (poznatih kao “spam”) strogo je zabranjeno, bez obzira na to preopterećuje li poslužitelj, odnosno ometa li Uslugu ostalim Korisnicima MyDataknoxa ili ne.
 3. Slanje neželjene pošte uključuje, ali se ne ograničava na: sudjelovanje u slanju spam poruka koristeći Uslugu MyDataknoxa i referenciranje web stranice smještene na MyDataknox poslužitelju u neželjenoj pošti; direktno slanje sa servera zakupljenog od MyDataknoxa; prodaju ili distribuciju softvera (na web-stranici smještenoj na MyDataknox poslužitelju) koji omogućava slanje neželjene pošte.
 4. MyDataknox zadržava diskrecijsko pravo odrediti što predstavlja kršenje ove odredbe.

15. ZLOUPORABA RAČUNALNIH MREŽA I SUSTAVA

 1. Povreda sigurnosti računalnih mreža i sustava strogo je zabranjena i može dovesti do kaznene i građanskopravne odgovornosti.
 2. Primjeri takvih povreda, bez ograničenja, uključuju: neautorizirani pristup i korištenje podataka, sustava ili mreža, uključujući i bilo kakav pokušaj sondiranja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sustava i mreža, te probijanje sigurnosnih ili autentikacijskih mjera bez izričite privole vlasnika računalnog sustava ili mreže; ometanje bilo koje Usluge pružene MyDataknox Korisnicima te rada poslužitelja i/ili mreže, uključujući mail “bombardiranje”, “flooding” napad, namjerne pokušaje da se preoptereti sustav i “broadcast” napad; krivotvorenje podataka TCP-IP paketa, e-mail headera ili headera poruke na news grupama.

16. VIRUSI I OSTALE RAZORNE AKTIVNOSTI

 1. Korištenje MyDataknoxovih Usluga ili opreme za: kreiranje ili slanje internet virusa, “crva” i “trojanskih konja”; pinganje, flood napad ili mail bombardiranje ili za sudjelovanje u DoS napadu strogo je zabranjeno.
 2. Također je zabranjeno bilo kojem Klijentu sudjelovati u aktivnostima koje su namijenjene prekidanju ili ometanju Usluga koje MyDataknox pruža svojim Korisnicima, odnosno aktivnostima koje za cilj imaju ometanje i sprječavanje MyDataknox Korisnika da učinkovito koriste MyDataknox Usluge i opremu (ili bilo koju spojenu mrežu, sustav, Uslugu ili opremu).

17. POSTUPANJE U SLUČAJU ZLOUPORABE USLUGE

 1. U slučaju opravdane prijave o širenju neželjene pošte i/ili ostalih vrsta zlouporaba zakupljenih Usluga, MyDataknox će Korisnika obavijestiti o prijavi i zatražiti rješavanje problema.
 2. Ukoliko se Korisnik ne odazove na upozorenje MyDataknoxa u roku 12 sati od trenutka zahtjeva za rješavanje problema, MyDataknox će suspendirati Korisnikovu Uslugu, a ponovno uključenje iste Korisniku će se naplatiti 200KN + PDV, odnosno protuvrijednost u drugim valutama.

18. VLASNIŠTVO NAD SMJEŠTENIM SADRŽAJEM

 1. Vlasnik Korisnikovih internet stranica, pratećeg sadržaja i svih računa otvorenih kod MyDataknoxa je pojedinac ili organizacija čije je ime, odnosno naslov, u MyDataknoxovoj bazi podataka navedeno kao vlasnik.
 2. Korisnik će u potpunosti surađivati s MyDataknoxom i prihvatiti sve MyDataknoxove sigurnosne mjere i procedure u slučaju bilo kakvog spora nad vlasništvom Korisnikovih internet stranica i računa otvorenih kod MyDataknoxa.

19. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 1. Korisnici neće, osim uz izričito pismeno odobrenje MyDataknoxa, kopirati, reproducirati, dalje objaviti ili na drugi način, djelomično ili u cijelosti, koristiti materijale dostupne na MyDataknox internet stranici.
 2. Korisnici neće, ni na koji način, lažno predstaviti njihovu vezu s MyDataknoxom, predstaviti se kao MyDataknox ili tvrditi da Korisnici jesu MyDataknox.
 3. Korisnik u potpunosti odgovara za materijale postavljene na MyDataknox servere u sklopu zakupljenih Usluga.

20. PRIVATNOST

 1. MyDataknox se brine za privatnost on-line komunikacija i web stranica.
 2. Općenito govoreći, Internet nije ni manje ni više siguran nego ostala sredstava komunikacije, uključujući poštu, telefaks i govorne telefonske Usluge, od kojih se sve redom mogu presresti i na drugi način kompromitirati. Međutim, kao mjeru opreznosti, MyDataknox potiče svoje Korisnike da pretpostavljaju kako su sve njihove on-line komunikacije nesigurne.
 3. MyDataknox ne može preuzeti nikakvu odgovornost za sigurnost informacija koje se prenose preko MyDataknoxove opreme ili koristeći MyDataknox Usluge općenito.
 4. Pravila zaštite privatnih podataka možete pronaći na adresi https://mydataknox.hr/pravila-zastite-privatnosti 

21. ODGOVORNOSTI KORISNIKA

 1. Od Korisnika se zahtijeva da MyDataknoxove Usluge koristi odgovorno, što uključuje i poštivanje ostalih MyDataknox Korisnika.
 2. MyDataknox zadržava pravo suspendirati i/ili ukinuti Uslugu bilo kojem Korisniku koji Mydataknox Usluge koristi na način koji loše utječe na ostale Korisnike.
 3. Iako MyDataknox nadzire svoje Usluge elektroničkim putem, kako bi pratio rade li sve Usluge punim kapacitetom, u pravilu ne nadzire komunikacije svojih Korisnika kako bi utvrdio jesu li iste u skladu s Uvjetima.
 4. Ukoliko MyDataknox primijeti bilo kakvo kršenje Uvjeta ili drugih ugovora, MyDataknox može poduzeti sve potrebne aktivnosti za prekidanje ili ispravljanje takvih prijestupa, uključujući, ali ne ograničavajući se na zabranu pristupa MyDataknox Uslugama i opremi. Usto, MyDataknox u slučaju kršenja Uvjeta ili drugih ugovora može poduzeti potrebne aktivnosti protiv Korisnikovih korisnika (treće strane).
 5. MyDataknox pretpostavlja da će Korisnici koji nude internet Usluge surađivati s MyDataknoxom po pitanju sprječavanja ili ispravljanja neželjenih aktivnosti. Neuspjeh suradnje po pitanju takvih korektivnih i preventivnih mjera je kršenje MyDataknoxovih Uvjeta te MyDataknox zadržava pravo poduzeti potrebne mjere čak i ako takav postupak može utjecati na korisnike MyDataknoxovih Klijenata.
 6. Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.
 7. Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. MyDataknox nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku.
 8. Korisnik može provjeriti ili promijeniti ove podatke putem Korisničkih stranica, ili može kontaktirati MyDataknox tehničku podršku putem e-maila ili telefona.
 9. Davanje lažnih kontaktnih informacija bilo koje vrste može dovesti do prekida Usluge, bez prethodnog obavještavanja Korisnika.
 10. ODGOVORNOST KORISNIKA ZA RESELLER HOSTING USLUGU
  • Korisnici Usluge (u daljnjem tekstu Reselleri) moraju osigurati da svaki od njihovih klijenata udovoljava Uvjetima korištenja Usluga
  • Reselleri su odgovorni za podršku svojim klijentima.
  • Reselleri su odgovorni za sav sadržaj koji je pohranjen ili prenesen pod njihovim reseller računom
  • MyDataknox će Resellera držati odgovornim za bilo koje postupanje klijenta Resellera koji krši zakon ili Uvjete korištenja usluga
  • MyDataknox nije odgovoran za djela ili propuste Resellera
  • Reselleri u programu MyDataknox reseller Usluge preuzimaju sve odgovornosti za naplatu i tehničku podršku za svoje klijente

22. AKTIVNOSTI OD STRANE MYDATAKNOXA

 1. Kršenje odredbi Uvjeta u koncu može rezultirati deaktivacijom Korisnikovog računa. MyDataknox će samostalno odlučiti što se smatra kršenjem odredbi.
 2. MyDataknox zadržava pravo ukloniti svaki Korisnički račun, bez prethodnog upozorenja, te odbiti pružanje Usluga bilo kojem Korisniku i u bilo koje vrijeme.
 3. U trenutku kada MyDataknox postane svjestan navodnog kršenja odredbi Uvjeta, MyDataknox će pokrenuti istragu. Tijekom istage, MyDataknox može Korisniku ograničiti pristup Uslugama s ciljem sprječavanja dodatnih, potencijalno opasnih i neodobrenih radnji.
 4. Ovisno o ozbiljnosti prekršaja, MyDataknox može ograničiti, suspendirati ili ukinuti Korisnikov račun i/ili posegnuti za pravnim lijekovima. Ako prekršaj spada pod kazneno djelo, MyDataknox će o prekršaju obavijestiti nadležne službe.
 5. Aktivnost koja nije navedena na listi prekršaja ovih Uvjeta također se može smatrati kršenjem odredbi Uvjeta ako je ista nezakonita, neodgovorna ili predstavlja destruktivnu uporabu interneta.

23. NAKNADA ŠTETE

MyDataknox Korisnici prihvaćaju štititi, braniti i izuzeti od odgovornosti i naknade šteta MyDataknox, bilo koju treću stranu vezanu uz MyDataknox (uključujući, ali ne ograničavajući se na pružatelje Usluga i licenci) te MyDataknox zaposlenike za bilo kakvu odgovornost, gubitke, troškove, presude, štete, potraživanja ili uzroke djelovanja, uključujući sve zakonske novčane kazne i troškove, proizašle iz Korisnikovog korištenja MyDataknoxovih Usluga. MyDataknox je odgovoran samo za štetu koja je prouzročenu kršenjem obveze postupanja pažnjom dobrog gospodarstvenika.

24. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 1. MyDataknox Usluge ponuđene su po načelu zatečenog stanja dostupnosti i bez ikakvih garancija, izrečenih ili podrazumijevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva u pogledu prodaje, prikladnosti za određenu svrhu ili nepovredivosti.
 2. MyDataknox se izričito odriče bilo kakve izjave ili jamstva da će MyDataknox Usluge biti slobodne od grešaka, sigurne i bez prekida u radu.
 3. Nikakva glasovna ili pisana informacija od strane MyDataknoxa ili njegovih zaposlenika ne može tvoriti jamstvo, niti se Korisnik može oslanjati na takve informacije.
 4. MyDataknox, zajedno s partnerima i dobavljačima, neće biti odgovoran za bilo kakav trošak ili štetu proizašlu iz bilo kakvog korištenja Usluge.
 5. Ukoliko način korištenja Usluga od strane Korisnika značajno utječe na kvalitetu pružanja Usluga MyDataknoxa, MyDataknox ima pravo primijeniti primjerene mjere zaštite mrežnih resursa, a prije poduzimanja kojih će Korisnika o istima pravovremeno obavijestiti.

25. SIGURNOSNE KOPIJE (BACKUP)

 1. MyDataknox vrši dnevni backup web hosting računa. Unatoč tomu, te sigurnosne kopije stvorene su zbog MyDataknoxovih administrativnih djelatnosti te ni na koji način NISU GARANTIRANI!
 2. Korisnici su odgovorni za održavanje vlastitih sigurnosnih kopija i njihovo spremanje na vlastito računalo ili neki drugi medij.
 3. MyDataknox ne pruža nikakvu osnovu za kompenzacije po pitanju izgubljenih ili nepotpunih podataka u slučaju bilo kakve greške nastale pri kreiranju sigurnosnih kopija.
 4. MyDataknox će dati sve od sebe kako bi osigurao kompletnu sigurnosnu kopiju, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za tu Uslugu.

26. LICENCE TREĆIH STRANA

 1. MyDataknox se trudi Korisnicima omogućiti tehnologije, razvoj i inovacije (sveukupno “Tehnologije”), od kojih dio može biti licenciran od strane treće osobe.
 2. MyDataknox ne nudi nikakve garancije po pitanju kvalitete, točnosti, pouzdanosti, valjanosti ili nastavka postojanja bilo kojeg aspekta takvih Tehnologija. Usto, MyDataknox se izričito odriče svih jamstava glede prodaje i prikladnosti takvih Tehnologija za određenu namjenu.
 3. Korisnik neće držati MyDataknox odgovornim za bilo kakvo ukidanje licence dodijeljene MyDataknoxu.
 4. Korištenje Tehnologija, direktno ili indirektno dobavljenih od ili preko MyDataknoxa, ili bilo koje povezane treće strane, isključivo je na vlastitu odgovornost Korisnika.

27. PROIZVODI TREĆIH STRANA

 1. Svaki spomen proizvoda koji nije Tvrtkin od strane MyDataknoxa, njegovih zaposlenika ili treće strane povezane s MyDataknoxom, služi samo za svrhe informiranja i ne predstavlja poticanje ili preporuku od strane MyDataknoxa.
 2. MyDataknox se odriče svih obveza za bilo kakvo zastupanje ili jamstvo od strane dobavljača takvih proizvoda ili Usluga.
 3. Korisnik se slaže s time da određene Usluge mogu biti isporučene od treće strane te da takve Usluge mogu biti tema dodatnih ugovora, polica i uvjeta u odnosu na odredbe ovih Uvjeta.

28. SUDSKA NADLEŽNOST, PRIMJENJIVO PRAVO I NIŠTETNOST POJEDINIH ODREDBI

 1. Ovi Uvjeti, kao i bilo koji drugi ugovor o MyDataknoxovim Uslugama, bit će regulirani i tumačeni u skladu sa zakonima RH, bez obzira na sukob zakonskih načela.
 2. Korisnik pristaje na osobnu i isključivu nadležnost sudova u RH za rješavanje tužbenih zahtjeva i sporova.
 3. Ako se, iz nekog razloga, bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra ili postane nevažeća ili neprovediva, takva ništavost neće utjecati na preostali dio ovih Uvjeta te će se ništavne ili neprovedive odredbe zamijeniti odredbama koje su prihvatljive objema stranama, koje su svojom valjanošću, zakonitošću i provedivošću najbliže izvornim namjerama uključenih strana i imaju mogući ekonomski učinak

29. VIŠA SILA (FORCE MAJEURE)

 1. MyDataknox neće biti odgovoran za neizvršenje bilo koje odrebe Uvjeta ako je ono rezultat više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisno o njihovoj volji, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz Ugovora, čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane i koji se nije mogao niti predvidjeti niti izbjeći, uključujući ratove, pobune, ustanke, građanske nemire, prirodne katastrofe, potrese, požare, poplave, eksplozije, nedostatak ljudstva ili materijala, problema s prijevozom, nesreće, embargo ili državna ograničenja (zajednički nazivano “Viša sila”).
 2. MyDataknox će učiniti sve kako bi na minimum sveo posljedice Više sile.
 3. Bez obzira na sve odredbe ovih Uvjeta, nedostatak financijskih sredstava neće se smatrati višom silom, niti će bilo koja viša sila ukloniti odgovornost Klijenta za plaćanje nastalih obveza.

30. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 1. Sukladno članku 10. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14. i 110/15.), Korisnicima omogućavamo podnošenje pisanog prigovora na kvalitetu naših usluga.
 2. Pisani prigovor Korisnik može dostaviti poštom na adresu:
  SETCOR d.o.o.
  Folnegovićeva 1c
  10000 Zagreb
  ili e-mailom na adresu info@mydataknox.com
 3. Mydataknox se obvezuje Korisnika obavijestiti op primitku prigovora.
 4. Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na Korisnikov pisani prigovor Mydataknox će se očitovati odgovorom u pisanom obliku, najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

31. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

 1. Odredbom članka 105. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da ukoliko potrošač pisanim prigovorom ne uspije ostvariti svoja potrošačka prava, odnosno u slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
 2. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
 3. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje
 4. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

32. PRIHVAĆANJE UVJETA I ISKLJUČIVOST

 1. Uvjeti, skupa sa svim drugim ugovorima o pružanju MyDataknox Usluga, predstavljaju potpuno razumijevanje i sporazum između MyDataknoxa i njegovih Korisnika.
 2. Osim ako je ugovoreno drugačije, isključivo u pisanom obliku i potpisano od strane ovlaštenog predstavnika MyDataknoxa, ovi Uvjeti zamjenjuju bilo koji drugi pisani (uključujući i digitalizirani/kompjuterizirani) sporazum ili usmeni dogovor.
 3. Ovi Uvjeti i/ili bilo koji drugi vezani pojedinačni ugovor o pružanju MyDataknox Usluga sklapaju se isključivo između MyDataknoxa i njegovih Korisnika i ne prenose prava ni na koju treću stranku, osim ako je drugačije ugovoreno.
Datum objave: 24. svibnja 2019.