prodaja@kockaikugla.com hr@kockaikugla.com vjeko.kovacicek@kockaikugla.com info@kockaikugla.com mail@kockaikugla.com webmaster@kockaikugla.com admin@kockaikugla.com kockaikugla.com web.kockaikugla.com www.kockaikugla.com
Mydataknox in EnglishMydataknox - DeutschMydataknox na hrvatskom
NAZOVITE NAS: +385.15500960

 

UVJETI KORIŠTENJA USLUGA

 

Svi postojeći korisnici ItSoft usluga te novi korisnici koji naručuju usluge prihvaćaju sve uvjete utvrđene ovim Uvjetima korištenja usluga (u daljnjem tekstu Uvjeti). Ovi Uvjeti nisu konačni i ItSoft zadržava pravo nadopunjavanja, brisanja i izmjena odredbi ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Izmjene postaju aktualne obavještavanjem korisnika o izmjenama i/ili objavljivanjem Uvjeta na internet stranicama Tvrtke (www.mydataknox.hr).

DEFINICIJE
Značenje pojmova korištenih u sadržaju ovih Uvjeta:

 • ItSoft, Tvrtka
  IT SOFT d.o.o.
 • Korisnik, Klijent
  Privatna ili pravna osoba koja koristi ili naručuje usluge Tvrtke
 • Neprikladni materijali, Neprikladan sadržaj
  Sadržaj koji je uvredljiv, pogrdan, štetan, klevetnički, zlonamjeran, opscen, pornografski, vulgaran, prijeteći, nezakonit, koji krši prava intelektualnog vlasništva, predstavlja ili potiče kazneno djelo ili sadrži računalni virus, crv, trojanski konj i/ili neki drugi štetan računalni kôd
 • Usluge
  Usluge koje ItSoft nudi postojećim i novim Korisnicima

Sljedeći Uvjeti primjenjuju se na sve ItSoft korisnike:

IT SOFT USLUGE

ItSoftove usluge uključuju, ali nisu ograničene na:

 • bilo koji čin pripreme, podešavanja, povezivanja, održavanja, ukidanja ili ponovnog aktiviranja Korisnikovog računa (uključujući i podatke za naplatu te poslužitelj, odnosno prostor na serveru koji ItSoft isporučuje Korisniku);
 • svako korištenje računalstva, telekomunikacija, softvera, informacija, hardvera i opreme od strane Korisnika, ili svaki pristup navedenom omogućen Korisniku od strane ItSofta,
 • svaku aktivnost, ili pružanje usluge, od strane ItSofta Korisniku vezanu uz web hosting i registraciju domena (uključujući korištenje poslužitelja i tehničku podršku), bez obzira na trajanje i na to je li plaćeno;
 • svaku opskrbu Korisnika bilo kojim računalnim prostorom ili internet vezom;
 • svaki pristup ili korištenje vezano uz ItSoft iternet stranice, uključujući i same stranice;
 • bilo koju uslugu navedenu u ovim Općim uvjetima;
 • bilo koju uslugu pruženu Korisniku od strane ItSofta, bila ona korištena ili ne;
 • bilo koju ItSoft uslugu korištenu od strane Korisnika, ponuđenu ili pruženu Korisniku od strane ItSofta.

SLA
Na sve usluge primjenjuju se SLA uvjeti, a isti su sastavni dio ovog Ugovora. SLA uvjeti su javno dostupni na stranici  https://www.mydataknox.hr/sla.

VLASNIŠTVO SMJEŠTENIH INTERNET STRANICA
Vlasnik Korisnikovih internet stranica i svih računa otvorenih kod ItSofta je pojedinac ili organizacija čije je ime, odnosno naslov, u ItSoftovoj bazi podataka navedeno kao vlasnik. Korisnik će u potpunosti surađivati s ItSoftom i prihvatiti sve ItSoftove sigurnosne mjere i procedure u slučaju bilo kakvog spora nad vlasništvom Korisnikovih internet stranica i računa otvorenih kod ItSofta.

NEZAKONITO KORIŠTENJE
ItSoft poslužitelji smiju biti korišteni isključivo za zakonite radnje. Prijenos, smještaj te distribucija bilo kakvih informacija, podataka i materijala koji su u suprotnosti sa zakonom ili omogućavaju direktno kršenje zakona, strogo su zabranjeni. Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na: materijal zaštićen autorskim pravima; zaštitne znakove; poslovne tajne ili druga prava intelektualnog vlasništva korištenih bez odgovarajućeg odobrenja; Neprikladan materijal; Neprikladan sadržaj.

SLANJE NEŽELJENE POŠTE (SPAMMING)
ItSoft aktivno sudjeluje u suzbijanju širenja neželjene pošte (tzv. spama) i promptno reagira na sve prijave. Slanje masovnih i/ili komercijalnih neželjenih poruka preko interneta (poznatih kao “spam”) strogo je zabranjeno, bez obzira na to preopterećuje li poslužitelj, odnosno ometa li uslugu ostalim Korisnicima ItSofta ili ne. Slanje neželjene pošte uključuje, ali se ne ograničava na: sudjelovanje u slanju spam poruka koristeći uslugu drugog pružatelja internet usluga i referenciranje web stranice smještene na ItSoft poslužitelju u neželjenoj pošti; direktno slanje sa servera zakupljenog od ItSofta; prodaju ili distribuciju softvera (na web-stranici smještenoj na ItSoft poslužitelju) koji omogućava slanje neželjene pošte.
ItSoft zadržava diskrecijsko pravo odrediti što predstavlja kršenje ove odredbe.

ZLOUPORABA RAČUNALNIH MREŽA I SUSTAVA
Povreda sigurnosti računalnih mreža i sustava strogo je zabranjena i može dovesti do kaznene i građanskopravne odgovornosti. Primjeri takvih povreda, bez ograničenja, uključuju: neautorizirani pristup i korištenje podataka, sustava ili mreža, uključujući i bilo kakav pokušaj sondiranja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sustava i mreža, te probijanje sigurnosnih ili autentikacijskih mjera bez izričite privole vlasnika računalnog sustava ili mreže; ometanje bilo koje usluge pružene ItSoft Korisnicima te rada poslužitelja i/ili mreže, uključujući mail “bombardiranje”, “flooding” napad, namjerne pokušaje da se preoptereti sustav i “broadcast” napad; krivotvorenje podataka TCP-IP paketa, e-mail headera ili headera poruke na news grupama.

VIRUSI I OSTALE RAZORNE AKTIVNOSTI
Korištenje ItSoftovih usluga ili opreme za: kreiranje ili slanje internet virusa, “crva” i “trojanskih konja”; pinganje, flood napad ili mail bombardiranje ili za sudjelovanje u DoS napadu strogo je zabranjeno. Također je zabranjeno bilo kojem Klijentu sudjelovati u aktivnostima koje su namijenjene prekidanju ili ometanju usluga koje ItSoft pruža svojim Korisnicima, odnosno aktivnostima koje za cilj imaju ometanje i sprječavanje ItSoft Korisnika da učinkovito koriste ItSoft usluge i opremu (ili bilo koju spojenu mrežu, sustav, uslugu ili opremu).

POSTUPANJE U SLUČAJU ZLOUPORABE USLUGE
U slučaju opravdane prijave o širenju neželjene pošte i/ili ostalih vrsta zlouporaba zakupljenih usluga, ItSoft će Korisnika obavijestiti o prijavi i zatražiti rješavanje problema.
Ukoliko se Korisnik ne odazove na upozorenje ItSofta u roku 6 sati od trenutka zahtjeva za rješavanje problema, ItSoft će suspendirati Korisnikovu uslugu, a ponovno uključenje iste Korisniku će se naplatiti 250kn.

PRIVATNOST
ItSoft se brine za privatnost on-line komunikacija i web stranica. Općenito govoreći, Internet nije ni manje ni više siguran nego ostala sredstava komunikacije, uključujući poštu, telefaks i govorne telefonske usluge, od kojih se sve redom mogu presresti i na drugi način kompromitirati. Međutim, kao mjeru opreznosti, ItSoft potiče svoje Korisnike da pretpostavljaju kako su sve njihove on-line komunikacije nesigurne. ItSoft ne može preuzeti nikakvu odgovornost za sigurnost informacija koje se prenose preko ItSoftove opreme ili koristeći ItSoft usluge općenito. Više detalja o privatnosti možete pročitati u izjavi o zaštiti privatnosti

ODGOVORNOSTI KORISNIKA
Od Korisnika se zahtijeva da ItSoftove usluge koristi odgovorno, što uključuje i poštivanje ostalih ItSoft korisnika. ItSoft zadržava pravo suspendirati i/ili ukinuti uslugu bilo kojem Korisniku koji ItSoft usluge koristi na način koji loše utječe na ostale Korisnike. Iako ItSoft nadzire svoje usluge elektroničkim putem kako bi pratio rade li sve usluge punim kapacitetom, u pravilu ne nadzire komunikacije svojih korisnika kako bi utvrdio jesu li iste u skladu s Općim uvjetima. Ukoliko ItSoft primijeti bilo kakvo kršenje Uvjeta ili drugih ugovora, ItSoft može poduzeti sve potrebne aktivnosti za prekidanje ili ispravljanje takvih prijestupa, uključujući, ali ne ograničavajući se na zabranu pristupa ItSoft uslugama i opremi. Usto, ItSoft u slučaju kršenja Uvjeta ili drugih ugovora može poduzeti potrebne aktivnosti protiv Korisnikovih korisnika (treće strane). ItSoft pretpostavlja da će Korisnici koji nude internet usluge surađivati s ItSoftom po pitanju sprječavanja ili ispravljanja neželjenih aktivnosti. Neuspjeh suradnje po pitanju takvih korektivnih i preventivnih mjera je kršenje ItSoftovih Uvjeta te ItSoft zadržava pravo poduzeti potrebne mjere čak i ako takav postupak može utjecati na korisnike ItSoftovih Klijenata.

AKTIVNOSTI OD STRANE ItSofta
Kršenje odredbi Općih uvjeta u koncu može rezultirati deaktivacijom Korisnikovog računa. ItSoft će samostalno odlučiti što se smatra kršenjem odredbi. ItSoft zadržava pravo ukloniti svaki Korisnički račun, bez prethodnog upozorenja, te odbiti pružanje usluga bilo kojem Korisniku i u bilo koje vrijeme. U trenutku kada ItSoft postane svjestan navodnog kršenja odredbi Uvjeta, ItSoft će pokrenuti istragu. Tijekom istage, ItSoft može Korisniku ograničiti pristup uslugama s ciljem sprječavanja dodatnih, potencijalno opasnih i neodobrenih radnji. Ovisno o ozbiljnosti prekršaja, ItSoft može ograničiti, suspendirati ili ukinuti Korisnikov račun i/ili posegnuti za pravnim lijekovima. Ako prekršaj spada pod kazneno djelo, ItSoft će o prekršaju obavijestiti nadležne službe. Aktivnost koja nije navedena na listi prekršaja ovih Uvjeta također se možes marati kršenjem odredbi Uvjeta ako je ista nezakonita, neodgovorna ili predstavlja destruktivnu uporabu interneta. ItSoft ne vrši povrat novca za vrijeme nedostupnosti usluge kada je nedostupnost rezultat provođenja mjera vezanih uz kršenje Uvjeta. Prekršitelji Uvjeta odgovorni su, bez ograničenja, za cijenu radova potrebnih za saniranje štete nastale u radu ItSoft usluga te eventualne tužbe oštećenih Korisnika ItSoft usluga.

NAKNADA ŠTETE
ItSoft Korisnici prihvaćaju štititi, braniti i izuzeti od odgovornosti i naknade šteta ItSoft, bilo koju treću stranu vezanu uz ItSoft (uključujući, ali ne ograničavajući se na pružatelje usluga i licenci) te ItSoft zaposlenike za bilo kakvu odgovornost, gubitke, troškove, presude, štete, potraživanja ili uzroke djelovanja, uključujući sve zakonske novčane kazne i troškove, proizašle iz Korisnikovog korištenja ItSoftovih usluga.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
ItSoft usluge ponuđene su po načelu zatečenog stanja dostupnosti i bez ikakvih garancija, izrečenih ili podrazumijevanih, uključujuć, ali ne ograničavajući se na jamstva u pogledu prodaje, prikladnosti za određenu svrhu ili nepovredivosti. ItSoft se izričito odriče bilo kakve izjave ili jamstva da će ItSoft usluge biti slobodne od grešaka, sigurne i bez prekida u radu. Nikakva glasovna ili pisana informacija od strane ItSofta ili njegovih zaposlenika ne može tvoriti jamstvo, niti se Korisnik može oslanjati na takve informacije. ItSoft, zajedno s partnerima i dobavljačima, neće biti odgovoran za bilo kakav trošak ili štetu proizašlu iz bilo kakvog korištenja usluge.

IZMJENE I DOPUNE
ItSoft može ukinuti, nadograditi, zamijeniti ili na bilo koji drugi način, bez ograničenja, izmijeniti bilo koji softver, aplikaciju, program, podatke, hardver, opremu ili dijelove navedenoga korištene kako bi se Korisnicima pružila određena usluga. Određene promjene vezane uz ItSoft usluge mogu utjecati na rad Korisnikovih internet stranica, aplikacija i sadržaja. Svaki Korisnik ponaosob odgovoran je za sve takve aplikacije i sadržaj, ukoliko nije drugačije ugovoreno s ItSoftom.

SIGURNOSNE KOPIJE (BACKUP)
ItSoft vrši dnevni backup web hosting računa. Unatoč tomu, te sigurnosne kopije stvorene su zbog ItSoftovih administrativnih djelatnosti te ni na koji način NISU GARANTIRANI! Korisnici su odgovorni za održavanje vlastitih sigurnosnih kopija i njihovo spremanje na vlastito računalo ili neki drugi medij. ItSoft ne pruža nikakvu osnovu za kompenzacije po pitanju izgubljenih ili nepotpunih podataka u slučaju bilo kakve greške nastale pri kreiranju sigurnosnih kopija. ItSoft će dati sve od sebe kako bi sigurao kompletnu sigurnosnu kopiju, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za tu uslugu. Uvijek spremajte sigurnosnu kopiju na vlastito računalo ili drugi medij!

LICENCE TREĆIH STRANA
ItSoft se trudi Korisnicima omogućiti tehnologije, razvoj i inovacije (sveukupno “Tehnologije”), od kojih dio može biti licenciran od strane treće osobe. ItSoft NE nudi nikakve garancije po pitanju kvalitete, točnosti, pouzdanosti, valjanosti ili nastavka postojanja bilo kojeg aspekta takvih Tehnologija. Usto, ItSoft se izričito odriče svih jamstava glede prodaje i prikladnosti takvih Tehnologija za određenu namjenu. Korisnik neće držati ItSoft odgovornim za bilo kakvo ukidanje licence dodijeljene ItSoftu. Korištenje Tehnologija, direktno ili indirektno dobavljenih od ili preko ItSofta, ili bilo koje povezane treće strane, isključvo je na vlastitu odgovornost Korisnika.

PROIZVODI TREĆIH STRANA
Svaki spomen proizvoda koji nije ItSoftov od strane ItSofta, njegovih zaposlenika ili treće strane povezane s ItSoftom, služi samo za svrhe informiranja i ne predstavlja poticanje ili preporuku od strane ItSofta. ItSoft se odriče svih obveza za bilo kakvo zastupanje ili jamstvo od strane dobavljača takvih proizvoda ili usluga.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Korisnici neće, osim uz izričito pismeno odobrenje ItSofta, kopirati, reproducirati, dalje objaviti ili na drugi način, djelomično ili u cijelosti, koristiti materijale dostupne na ItSoft internet stranici. Korisnici neće, ni na koji način, lažno predstaviti njihovu vezu s ItSoftom, predstaviti se kao ItSoft ili tvrditi da Korisnici jesu ItSoft.

SUDSKA NADLEŽNOST, PRIMJENJIVO PRAVO I NIŠTETNOST POJEDINIH ODREDBI
Ovi Uvjeti, kao i bilo koji drugi ugovor o ItSoftovim uslugama, bit će regulirani i tumačeni u skladu sa zakonima RH, bez obzira na sukob zakonskih načela. Korisnik pristaje na osobnu i isključivu nadležnost sudova u RH za rješavanje tužbenih zahtjeva i sporova. Ako se zbog nekog razloga bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra ili postane nevažeća ili neprovediva, takva ništavost neće utjecati na preostali dio ovih Uvjeta te će se ništavne ili neprovedive odredbe zamijeniti odredbama koje su prihvatljive objema stranama, koje su svojom valjanošću, zakonitošću i provedivošću najbliže izvornim namjerama uključenih strana i imaju mogući ekonomski učinak

VIŠA SILA (FORCE MAJEURE)
ItSoft neće biti odgovoran za neizvršenje bilo koje odrebe Uvjeta, ako je ono rezultat više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisno o njihovoj volji, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz Ugovora, čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane i koji se nije mogao niti predvidjeti niti izbjeći, uključujući ratove, pobune, ustanke, građanske nemire, prirodne katastrofe, potrese, požare, poplave, eksplozije, nedostatak ljudstva ili materijala, problema s prijevozom, nesreće, embargo ili državna ograničenja (zajednički nazivano “Viša sila”). ItSoft će učiniti sve kako bi na minimum sveo posljedice Više sile. Bez obzira na sve odredbe ovih Uvjeta, nedostatak financijskih sredstava neće se smatrati višom silom, niti će bilo koja viša sila ukloniti odgovornost Klijenta za plaćanje nastalih obveza.

PRIHVAĆANJE UVJETA I ISKLJUČIVOST
Uvjeti, skupa sa svim drugim ugovorima o pružanju ItSoft usluga, predstavljaju potpuno razumijevanje i sporazum između ItSofta i njegovih Korisnika. Osim ako je ugovoreno drugačije, isključvo u pisanom obliku i potpisano od strane ovlaštenog predstavnika ItSofta, ovi Uvjeti zamjenjuju bilo koji drugi pisani (uključujući i digitalizirani/kompjuterizirani) sporazum ili usmeni dogovor. Ovi Uvjeti i/ili bilo koji drugi vezani pojedinačni ugovor o pružanju ItSoft usluga sklapaju se isključivo između ItSofta i njegovih Korisnika i ne prijenose prava ni na koju treću stranku, osim ako jed rugačije ugovoreno.

TREĆE STRANE
Korisnik se slaže s time da određene usluge mogu biti isporučene od treće strane te da takve usluge mogu biti tema dodatnih ugovora, polica i uvjeta u odnosu na odredbe ovih Uvjeta.

USLUGE OVLAŠTENIH REGISTRARA
Kod registracijskih usluga za internet domene, gdje je treća strana imenovana da Vas zastupa, slažete se da, ukoliko ItSoft ili registrar ne prime odgovor na komunikacju u roku od 48 sati, pošiljatelj takve komunikacije može, po vlastitoj procjeni, suspendirati ili ukinuti zastupljene usluge. Ukoliko ItSoft pruža spomenute usluge, tada ItSoft zadržava pravo suspendirati ili ukinuti bilo koju ili sve usluge u gore navedenoj stuaciji.

OPOZIV; OTKAZIVANJE USLUGE
ItSoft zadržava pravo istoga trena suspendirati, ukinuti, prenijeti vlasništvo nad ili izmijeniti zakupljenu uslugu iz sljedećih razloga:

 • nepoštivanje odredbi ovih Uvjeta,
 • korištenje usluge na način koji je u suprotnosti s važećim zakonima ili općenito prihvaćenim pravilima korištenja internet poslovanja, uključujući i slanje masovnih neželjenih reklamnih poruka ili drugog tipa spammanja, stvaranje ili slanje prijetnji, zlostavljanje ili vrijeđanje,
 • korištenje usluge registracije naziva domene u vezi s neetičnim aktivnostima,
 • ItSoftov prijam naloga od nadležnog suda ili arbitražnog pravorijeka, ili
 • bilo koji temelj koji po procjeni ItSofta predstavlja zakonski rizik za Tvrtku.

Korisnik se slaže da neće primiti nikakvu naknadu u slučaju gore navedene suspenzije, ukidanja, prijenosa ili izmjene registrirane domene.

 

OGRANIČENJA ZA KORISNIKE VIRTUALNIH I DEDICIRANIH POSLUŽITELJA

 

Zbog opasnosti od DDoS napada i problema s licenciranjem, na virtualnim i dediciranim poslužiteljima strogo je zabranjeno pokretanje game servera.

 

OGRANIČENJA ZA KORISNIKE WEB HOSTING USLUGA

 

Sljedeći Uvjeti primjenjuju se samo na Korisnike web hosting usluga te dopunjavaju Uvjete koji se odnose na sve Korisnike:

RESURSI POSLUŽITELJA
Korisniku svake internet stranice koja koristi veliku količinu poslužiteljskih resursa (kao što su, ali nije ograničeno na: iskorištenost procesora, iskorištenost memorije te iskorištenost mrežnih resursa) bit će ponuđena opcija da plati korištenje resursa iznad ograničenja, smanji uporabu resursa poslužitelja na razuman nivo ili nadogradi hosting paket. Svaki web hosting račun koji u značajnoj mjeri negativno utječe na rad poslužitelja bit će suspendiran bez prethodne obavijesti.

SKRIPTE
Svaka skripta koje predstavlja potencijalnu opasnost ili koja može negativno utjecati na rad poslužitelja ili integritet mreže, bit će uklonjena bez prethodne obavijesti. ItSoft ne dozvoljava dijeljenje skripti s domenama koje nisu smještene kod ItSofta ili bilo kakve skripte koje se mogu zlouporabiti.

MULTIMEDIJALNE DATOTEKE
Multimedijalne datoteke definirane su kao bilo koja grafička, audio ili video datoteka. ItSoft web hosting računi ne dozvoljavaju korištenje u svrhu distribucije i spremanja velike količine multimedijalnih datoteka. Ukoliko količina takvih datoteka prelazi 50% spremljenog sadržaja na serveru, takav račun bit će provjeren i po potrebi suspendiran. 

 

UVJETI PLAĆANJA USLUGA

 

Sljedeće odredbe sačinjavaju ItSoftove Uvjete plaćanja usluga i primjenjuju se na sve Korisnike:

PLAĆANJE
Svi iznosi prikazani su u Kunama, američkim Dolarima ili Euru.
Uplate se vrše u odabranoj valuti.
ItSoft prihvaća sljedeće načine plaćanja:

 • online plaćanje karticama
 • plaćanje na račun tvrtke

CIKLUSI PLAĆANJA
ItSoft nudi nekoliko ciklusa za plaćanje usluga s pretplatom (ponavljajuće uplate):

Mjesečno plaćanje, kvartalno plaćanje (3 mjeseca), Polugodišnje plaćanje (6 mjeseci) itd.

Ciklus plaćanja počinje onog trenutka kada se zakupljena usluga aktivira. Korisnik može promijeniti ciklus plaćanja kada god poželi, ali novi ciklus plaćanja postaje važeći s trenutkom istjecanja prošlog ciklusa. Određene dodatne opcije plaćaju se na mjesečnoj bazi i nemaju opciju povrata novca.

KAŠNJENJE PLAĆANJA
Svi računi za usluge koje se plaćaju u ciklusima naplaćuju se gledajući dan aktivacije usluge. Usluge koje se ne produlje do 2 dana nakon isteka prvotno zakupljenog razdoblja bit će automatski suspendirane. Ukoliko usluga ne bude produljena niti 30 dana nakon isteka prvotno zakupljenog razdoblja, usluga će biti ukinuta, a sve datoteke i postavke vezane uz uslugu trajno obrisane. Korisnik će mailom primiti obavijest za svaku od aktivnosti koje treba poduzeti kako bi usluga funkcionirala bez prekida.

OBNAVLJANJE ZAKUPA USLUGE
Kako bi se osigurala neprekidna dostupnost hosting usluge, svi paketi automatski se obnavljaju s danom isteka prethodno zakupljenog razdoblja. Novo razdoblje i cijena određuju se po prošlom zakupljenom razdoblju. Paketi se, dakle, obnavljaju na period trajanja jednak prethodnom. Ukoliko želite otkazati paket prije isteka zakupljenog vremena, pročitajte sekciju pod nazivom Otkazivanje.

PONUDE I RAČUNI
ItSoft ne šalje ponude i račune poštom. Umjesto toga, svaka ponuda i račun bit će poslani elektroničkom poštom s privitkom u PDF formatu..
Svaka ponuda i svaki račun mogu se u bilo kojem trenutku pregledati kroz korisničke stranice.

PROMJENE HOSTING PAKETA
ItSoft ne naplaćuje naknadu za nadogradnju hosting paketa, ali Korisniku će biti naplaćena razlika iznosa za instalaciju i postavljanje paketa, ukoliko takva naknada postoji.

OTKAZIVANJE HOSTING USLUGE
Hosting računi automatski se obnavljaju sve dok se redovno plaćaju. Otkazivanje hosting usluge aktivira se automatski neplaćanjem ponude za produljenje zakupa ili osobno zahtjevom za otkazivanje usluge od strane korisnika.
ItSoft zadržava pravo otkazati bilo koji hosting račun, bez obavijesti i iz bilo kojeg razloga za kojeg ItSoft utvrdi da je primjeren.

 

OSTALE ODREDBE

 

POVRAT NOVCA
ItSoft nudi 30-dnevnu garanciju povrata novca, u punom iznosu, umanjenu za eventualne troškove licenci.
Za povrat novca, korisnik je dužan podnijeti pisani zahtjev putem pošte ili e-maila s objašnjenjem zahtjeva.
Povrat novca ne odnosi se na domene i ostale dodatke koji se plaćaju uz web hosting, a koje ItSoft zakupljuje od treće strane.
Naknade za instalaciju račune, registraciju domena i licence trećih strana ne omogućavaju povrat novca.

CJENIK I IZMJENE CIJENA
ItSoftove odredbe i cijene mogu biit izmijenjene bilo kad i bez prethodne najave. Svaka promjena cijene postaje aktivna pri sljedećem razdoblju zakupa.